• İş sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevre Konuları ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uymak ve bunu şirket kültürünün parçası haline getirerek sürekli geliştirmeyi,
 • Sistematik bir yaklaşımla kuruluşta, İSG ile ilgili tehlikeleri belirleyerek, kaza ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden tüm önleyici tedbirleri almayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasının, öncelikli amacımız olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmak ve geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,
 • Müşteri enerji çözümlerimizi en faydalı olacak şekilde ve çevreye duyarlı olarak sunmayı,
 • Çevreye duyarlı ürün ve hizmetlerin geliştirmeyi,
 • Çevre ve İSG sorunları konusunda hassas olarak yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi,
 • Çevre ve İSG yönetmeliklerine koşulsuz ve istekli uygunluk sağlamayı,
 • Çevre konusunda, çalışanlar ve müşteriler ile farkındalık yaratıp çevre dostu bakışını yaymayı,
 • Konumuz ile alakalı tüm iş süreçlerimizde çevresel etkileri kesinlikle dikkate almayı,
 • Çalışmalarımızda olabilecek her türlü çevre kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını,
 • Tüm bölümlerimizin, işleyişlerinde çevre ve İSG faktörlerini dikkate almasını,
 • Atıkları, çevreye en az etki edecek şekilde azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynaklarımızı koruma çalışmalarını gerçekleştirmeyi,
 • Geri dönüşüm politikasının esas alınma faaliyetlerinin yapılmasını,
 • Çevreye duyarlı çalışma sistemimiz ile tedarik edilen ürünlerin çevreye etkilerinin ayrıntılı sorgulanmasını,
 • İSG ve Çevre Yönetim Sistemlerini takip edilerek sürekli gelişimini sağlamayı,
 • Most Enerji, tüm çalışma süreçlerinde ve her bölümündesaydığımız konu başlıkları ile çevre ve İSG konularında verdiği sözleri tutmayı taahhüt eder.